Valikko

Etusivu >> Artikkelit >> Unessakävelyllä valvontayhteiskuntaan? - Kymmenen trendiä jotka meidän on tunnettava >> 5. Ubiikkiyhteiskunta - henkilöiden ja asioinnin laajentuva valvonta

Unessakävelyllä valvontayhteiskuntaan? - Kymmenen trendiä jotka meidän on tunnettava



5. Ubiikkiyhteiskunta - henkilöiden ja asioinnin laajentuva valvonta

Ubiikkiyhteiskunnassa valvonta laajentuu yksittäisten henkilöiden ja asioinnin tasolle. Perusta kaikkiin ja kaikkialle ulottuvalle valvonnalle on luotu laajamittaisella ja tehokkaalla tiedonkeruulla ja tiedonhallinnalla. Ubiikkiteknologia antaa välineet tunnistaa, jäljittää ja seurata ketä tahansa henkilöä tai kohdetta sekä näiden viestintää ja toimintaa. (Karhula 2012b)

Yksilöivä tunnistus on keskeinen osa ubiikkiympäristöä. Tunnistus merkitsee myös sitä, että tunnistetiedot yhdistetään kaikkiin muihin tietoihin, joita kyseisestä henkilöstä kerätään tietyssä yhteydessä. Näin henkilöä kuvaavien tietojen määrä ei vain kasva, vaan moninkertaistuu avaten tarkemman ja laajemman näkymän käyttäjien tietoihin. Lopulta kaikki kerätty tieto saattaa tulla pysyvästi varastoiduksi, haettavaksi ja toistettavaksi. Tiedot voidaan myös antaa käyttöön tuntemattomille tahoille. Koko prosessi on käyttäjien hallitsemattomissa (Hamilton & Moon 2012). (Karhula 2012b)

Ubiikkiyhteiskunnassa käyttäjistä tulee yhä haavoittuvampia. Heidän viestinnästään ja toiminnastaan on enemmän ja tarkemmin yksilöityä tietoa. "Big data" -käsitteellä kuvataan internetin uusia valtavia tietovarantoja. Ubiikista datasta on jo tullut laajalti kannattavaa bisnestä ja tietoa kerätään massiivisiin tietokantoihin. Yhdysvalloissa ainakin 52 liittovaltion virastoa käynnisti tai on käynnistämässä 199 tiedonlouhinnan hanketta, joissa hyödynnetään yksityisten yritysten tietokantoja ja niiden tarjoamaa teknologiaa (Etzioni 2012). (Karhula 2012b)

Johtuen tietojen mahdollisesta pitkäaikaissäilytyksestä ja moninaisista käyttömahdollisuuksista henkilöön liittyvillä tiedoilla voi olla odottamattomia ja pitkäaikaisia vaikutuksia käyttäjille. Jo oman Google-tilin tarkastelu on järkytys monille tilin omistajille. Jokainen hakutoiminto tallentuu hakukoneen muistiin, vaikka se pyyhittäisiin pois omalta tietokoneelta. Yli 10 vuoden verkkohistoria yhdessä verkkopalvelussa tuottaa käyttäjästään kohtuuttoman syvän ja yksityiskohtaisen profiilin.

Automaattiset analyysit, joita sovelletaan laajalti ubiikin datan käsittelyyn, lisäävät käyttäjien riskejä. Ne luovat satunnaisia yhteyksiä ja tuovat esiin tietokannoista henkilöhistorian säröt, ristiriidat ja virheet, jotka joko vastaavat käyttäjän nykytilannetta tai sitten eivät.

Automaattiset tietojenkäsittelymenetelmät eivät anna anteeksi, eikä niillä ole huumorintajua. Jopa satunnaiset tai huumorin höystämät tiedonhaut tai tietojen selailut arkaluonteisista aiheista voivat myöhemmin tuottaa ikäviä seurauksia käyttäjälle tulemalla esiin käyttäjien profiilissa, elämäkerrassa tai heidän käyttäytymistään koskevissa ennusteissa.

Ubiikkiympäristössä kerätyt tiedot voivat rajoittaa käyttäjien toimintaa ja tulevia valintoja. Henkilöä koskevilla tiedoilla voidaan säädellä käyttäjän pääsyä palveluihin, vaikuttaa heidän etuihinsa sekä avata tai sulkea ovia tulevaisuudessa. Datan hallinnalla ja hyödyntämisellä on laajamittaisia vaikutuksia yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Data ja uudet tiedonhallinnan käytännöt tuottavat uudenlaisia sosiaalisia jakoja ja rajoja ihmisten välille (Lyon 2002). (Karhula 2012b)