Info

Mistä on kyse

Sananvapaus ja sensuuri verkkoaikana on kaksivuotinen, vuonna 2011 käynnistynyt Helsingin Sanomien Säätiön rahoittama hanke. Sen vetäjänä toimii Kansalliskirjaston johtaja ja FAIFE-komitean puheenjohtaja Kai Ekholm. FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression) on kansainvälisen kirjastojärjestö IFLA:n sananvapauden ja tiedonsaannin teemoihin keskittyvä komitea. Mukana hankkeessa on myös Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikkö.

Sananvapaus ja sensuuri verkkoaikana on laajin kotimainen sananvapauden ja verkkosensuurin määritelyyn keskittyvä tutkimushanke. Tavoitteena on luoda kuva Internet-sensuurin kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Mitkä ovat kymmenen trendiä, jotka johtavat meitä? Miten verkkojätit tulevat ohjailemaan tiedonsaantiamme? Millaista tietoa meistä itsestämme kerätään? Mistä meidän tätyy olla paremmin perillä?

Hanke tuottaa kuvattuja teemoja analysoivia laajoja kansainvälisiä artikkeleita, ja väitöskirjan ja loppuraportin 10 trendiä, jotka meidän on tunnettava. Internet-sensuuria tarkastellaan kirjoituksissa mm. historiallisen kehityksen, menetelmien, motiivien ja eri maissa toteutettavien käytäntöjen näkökulmasta. Kansainväliset kirjoittajat pohtivat sensuurin ja median yhteyksiä, sananvapauden etiikkaa ja kansalaisten oikeudellista suojaa, kuten yksityisyyttä, oikeutta itseä koskeviin tietoihin, demokratiaa ja läpinäkyvyyttä. Päivikki Karhulan väitöskirjassa keskitytään ubiikkiteknologioiden tuomaan muutokseen kontrollin syventäjänä ja sen luonteen muutoksena.

Sananvapaus ja sensuuri verkkoaikana aktivoi kansalaiskeskustelua ajankohtaisin artikkelein, verkkovideokalenterin muodossa ja järjestämällä elokuussa 2012 mm. Speaker’s corner -tapahtuman ja HSS:n sananvapausfoorumin lokakuussa 2012. Yhdessä Kirjastot.fi ja Kirjastokaistan kanssa on tekeillä ohjelmasarja 10 kirjaa sensuurista. Lisäksi verkossa on käynnistetty sensuuria käsittelevä lukupiiri.

Hankkeelle on rakennettu omat verkkosivut, aiheeseen liittyvää uutisseurantaa tehdään sosiaalisessa mediassa Twitter-tilin kautta (https://twitter.com/Sensuuria).