Valikko

Etusivu >> Pedagogiikka >> Lue artikkeli

Lukutaitoa kehittäviä tehtäviä ”Unissakävelyllä valvontayhteiskuntaan? Kymmenen trendiä jotka meidän on tunnettava” -artikkelikokoelmaan

 

a) Sensuuriin ja valvontaa saattaa liittyä termejä, jotka ovat uusia ja vieraita. Niihin tutustumiseksi kannattaa lukea seuraavat artikkelit. Voitte jakaa artikkeleihin tutustumisvastuun ryhmässä. Kierroksen jälkeen jokainen esittelee oman aiheensa.

”Vapaa internet on kuollut” - valvonnasta on tullut globaalia

 1. Miten otsikon väite ”Vapaa internet on kuollut” perustellaan artikkelissa?
 2. Sensuurin rinnalle on tullut niin sanottu tietovalvonta. Mitä se käytännössä tarkoittaa esimerkiksi Kiinassa?
 3. Millä tavalla esimerkiksi Googlen rooli on ollut kaksijakoinen suhteessa internetin valvontaan?
 4. Mihin eurooppalaistenkin tietotekniikkayritysten myymää valvontatekniikkaa voidaan käyttää ja on jo käytettykin?

Länsimaat turvautuvat hätävarjelun liioitteluun

 1. Millä länsimaiset demokratiat perustelevat sensuuria ja valvontaa?
 2. Anna konkreettisia esimerkkejä tietojen valvonnasta länsimaissa.
 3. Miksi valvonnan mallit ja perusteet siirtyvät helposti maasta toiseen, erityisesti USA:sta muihin länsimaihin?
 4. Miksi internetin infrastruktuurin eli perusrakenteeseen sisäänrakennettu valvonta on kansalaisten, tavallisten netin käyttäjien, kannalta ongelmallista?
 5. Millaisia kontrollimahdollisuuksia on rakennettu sisään internetin perusrakenteeseen?

Internetsensuurin ja tietovalvonnan monimutkaisuus

 1. Mitä taloudellinen sensuuri ja toimintakäytäntöihin liittyvä valvonta käytännössä tarkoittavat?
 2. Miten verkkoyhteyksien tarjoajat voivat kontrolloida verkkoyhteyksiä? Mainitse ainakin kolme esimerkkiä.
 3. Millaisia käyttäjien tietoja verkkoyhteyksien tarjoajat voivat kerätä ja tallentaa? Miksi tämä on käyttäjille mahdollisesti jopa vaarallista?

Arjen kriminalisointi

 1. Mitä habeas corpus -periaate tarkoittaa?
 2. Miten tämä periaate on nyt horjumassa?

Ubiikkiyhteiskunta – henkilöiden ja asioinnin laajentuva valvonta

 1. Artikkelissa sanotaan: ”Ubiikkiteknologia antaa välineet tunnistaa, jäljittää ja seurata ketä tahansa henkilöä tai kohdetta sekä näiden viestintää ja toimintaa.” Miksi ubiikkiteknologia voi olla riski tavallisellekin kansalaiselle?
 2. Millaisia valtion ja kuntien rekistereitä tekstissä mainitaan?
 3. Suomessa jokainen voi pyytää rekisteriotteen itseään koskevista tiedoosta. Mitkä rekisterit tässä otteessa eivät kuitenkaan näy?
 4. Mitkä kaupalliset yritykset tekstissä mainitaan merkittävinä henkilötietojen myyjinä?
 5. Miksi netin käyttäjä ei voi luottaa siihen, että hänestä koottu tieto antaisi todenmukaisen kuvan tai että sitä käytettäisiin vain hänen hyödykseen?

Internetin valvonnan yksityistäminen

 1. Mitkä tahot kustantajien ja tiedotusvälineiden lisäksi voivat säädellä käyttäjien pääsyä tiedon äärelle?
 2. Miksi tieteellisen tiedon kallistuminen todennäköisesti johtaa siihen, että laadukas tutkimus keskittyy vain eliittiyliopistoihin ja -korkeakouluihin?

Kiristyneet tekijänoikeudet ja patenttilait kaventavat pääsyä tietoon

 1. Teosten suoja-ajat ovat artikkelin mukaan kohtuuttoman pitkiä (esim. Suomessa 70 vuotta tekijän kuolemasta). Mitä ongelmia tästä seuraa?
 2. Mitä esimerkiksi kirjastoille seuraa siitä, että omistusoikeuksista ollaan siirtymässä käyttöoikeuksiin?

Valvonnan rooli siirtyy yrittäjille

 1. Internetin välittäjät keräävät tietoja käyttäjistä esimerkiksi tekijänoikeuslainsäädännön perusteella. Mitä ongelmia tästä voi seurata yksittäisten käyttäjien ja koko järjestelmän kannalta?
 2. Mitä Iso-Britannian ja Ranskan laeissa mainittu kolmen iskun periaate tarkoittaa?

Kansalaisoikeuksien ja demokratian haaste

 1. Miksi voidaan väittää, että pääsy internetiin ja sensuurin puute eivät vielä takaa sitä, että netin käyttö olisi turvallista?
 2. Mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että ubiikkiyhteiskunnassa läpinäkyvyyttä lisätään väärään suuntaan?

Tuhansien rekisterien maa

 1. Artikkelissa mainitaan kaksi tietojen hukkaamiseen ja vuotamiseen liittyvää tapausta, jotka koskettivat suuria ihmisjoukkoja. Mitä voi tapahtua, jos tiedot joutuvat rikollisten käsiin?
 2. Mitkä tiedot ovat niin arkaluontoisia tai muuten vaarallisia väärissä käsissä, että niiden keräämiseen ja tallentamiseen pitäisi mielestäsi olla erityisiä rajoituksia?
 3. Tekstissä sanotaan, että virallisia tietokantoja ja rekistereitä valvotaan ja että niiden tietojen väärinkäyttö on toistaiseksi ollut harvinaista. Sen sijaan varoitetaan, että suurimmat riskit piilevät kaupallisen ja sosiaalisen verkon rekistereissä, joiden tietoja myydään eteenpäin. Lue taustaksi Unissakävelyllä valvontayhteiskuntaan? Kymmenen trendiä jotka meidän on tunnettava -artikkelikokoelmasta teksti Ubiikkiyhteiskunta – henkilöiden ja asioinnin laajentuva valvonta. Mitkä yhtiöt kaupittelevat asiakkaidensa – siis netin käyttäjien – tietoja? Miten omien tietojesi myynti näkyy esimerkiksi Sinulle kohdistetussa mainonnassa?
 4. Lue myös Ajatusjalostamo-blogista teksti Facebook – perhana, miten yksinkertainen kyttäysvehje -teksti. Tee sitten blogin keskusteluissa mainittua Social Graph -gephiä käyttäen kaavio omasta Facebook-yhteisöstäsi tai pyydä jotakuta tuntemaasi yhteiskunnallisesti aktiivista henkilöä tekemään se omastaan. Miltä tulokset näyttävät?

 

 

b) Lue Kai Ekholmin ja Päivikki Karhulan artikkeli Ihmisten valvonta lisääntyy salakavalasti (Sananvapaus ja sensuuri verkkoaikana –sivusto sekä HS 26.1.2012) ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

a) Miksi sananvapauden tila on maailmassa edelleen heikko?
b) Mitä tarkoitetaan ubiikkiyhteiskunnalla?
c) Millaisia seurauksia ubiikkiyhteiskunnalla voi olla?
d) Millaiset asiat ovat johtaneet internetvalvonnan lisääntymiseen?
e) Artikkelissa mainitaan niin sanottu jälkisensuuri internetin yhteydessä. Mitä sillä tarkoitetaan? Tiedätkö aiheesta omia esimerkkejä?
f) Kuvittele yhtä tavallista lukuvuoteen sijoittuvaa vuorokauttasi. Mihin kaikkialle jätät digitaalisen jäljen?
g) Miten olet huomannut kaupallisten toimijoiden hyödyntävän omaa Facebook-profiiliasi?
h) Mikä on artikkelin kirjoittajien keskeisin väite? Mikä on oma näkemyksesi?
i) Arvioi tiedonlähteen luetettavuutta.

c)  Lue Päivikki Karhulan ja Kai Ekholmin artikkeli Onko anonyymiys uhka (Sananvapaus ja sensuuri verkkoaikana –sivusto ja Signum 5/ 2011)

a) Miksi osa ihmisistä on alkanut vaatia, että verkkokirjoittelussa täytyisi käyttää omaa nimeä?
b) Millaisia esimerkkejä artikkelissa annetaan nimimerkin suojassa kirjoittamisesta? Mihin sillä on pyritty?
c) Millaisia negatiivisia seurauksia anonyymiyden kieltämisellä verkossa voisi kirjoittajien mukaan olla?
d) Mieti, millaisia positiivisia seurauksia anonyymiyden kieltämisellä voisi olla.
e)  Miten artikkelissa näkyy sen julkaisupaikka (kirjastoalan lehti) sekä oletettu lukijakunta?