Valikko

Etusivu >> Pedagogiikka >> Toimi

TUTUSTU TOIMINNALLISESTI KIELLETTYIHIN KIRJOIHIN TAI SANANVAPAUTEEN

1. NÄYTTELY KIELLETYISTÄ KIRJOISTA TAI SANANVAPAUDESTA

Järjestäkää koululle kiellettyjen kirjojen näyttely. Miettikää esillepanoa ja kiellettyihin kirjoihin liittyvää esineistöä, joka voisi elävöittää näyttelyä.

2. T-PAIDAT KIELLETYISTÄ KIRJOISTA TAI SANANVAPAUDESTA

Tehkää itsellenne t-paidat, joissa on esimerkiksi katkelmia kielletyistä kirjoista tai jollekin kirjalle keksimänne slogan tai kuva. Esimerkiksi Eläinten vallankumous -kirjasta voisi poimia sloganin ”Ihminen paha, sika hyvä”. Sitaatti toivottavasti herättää keskustelua – ennen joulua se voidaan tulkita hyvinkin eri tavalla irrallaan alkuperäisestä yhteydestään.

Voitte tehdä t-paitamallit myös pahvista tai paperista ja laittaa ne pyykkinarulle nähtäville. Voitte myös järjestää kilpailun, kuka tunnistaa eniten kirjoja sitaateista.

3. RINTANAPIT KIELLETYISTÄ KIRJOISTA TAI SANANVAPAUDESTA

Rintanapit voi toteuttaa samalla idealla kuin t-paidat.

4. KIELLETYISTÄ KIRJOISTA TAI SANANVAPAUDEN TOTEUTUMISESTA ERI MAISSA

Tehkää juliste kielletyistä kirjoista, sananvapaudesta tai lehdistönvapaudesta. Hakekaa inspiraatiota esimerkiksi tekemällä kuvahaku sanoilla kielletyt kirjat, banned books, sananvapaus tai freedom of speech. Kartta lehdistön sananvapauden tilasta eri puolilla maailmaa on löydettävissä esimerkiksi Reporters without borders -sivustolta. Samalta sivustolta saa myös muuta hyödyllistä tietoa.

5. TRAILERIT KIELLETYISTÄ KIRJOISTA

Tehkää iMoviella tai vastaavalla ohjelmalla traileri lukemastanne kielletystä kirjasta.

 

6. KALENTERI KIELLETYISTÄ KIRJOISTA

 

Valitkaa jokin seuraavista kirjallisuuden ja sananvapauden kannalta tärkeistä päivistä tai miettikää jokin muu sopiva päivä ja tehkää seinäkalenteri, videokalenteri tai päivänavausten sarja kielletyistä kirjoista:

  • Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä 19.3.
  • Aleksis Kiven päivä 10.10.
  • Sananvapauden päivä, kansainvälinen lehdistönvapauden päivä 3.5.
  • Kiellettyjen kirjojen viikko (vuosittain Yhdysvalloissa vietetty Banned Books Week, joka viime vuosina on kansainvälistynyt) syys-lokakuun taitteessa

Voitte rajata kalenteria haluamallanne tavalla koskemaan esimerkiksi tiettynä aikana (kuten 1900-luvulla tai sotien aikana) tai tietyllä alueella (kuten Suomi tai Eurooppa) kiellettyjä kirjoja tai tiettyä aihetta (kuten tasa-arvo tai seksuaalisuus) käsitteleviä kiellettyjä kirjoja. Miettikää, mikä olisi sopiva luukkujen määrä ja millaisia yhteisiä piirteitä haluatte kalenteriinne.

Innoitusta omaan kalenteriin voi hakea esimerkiksi Entressen kirjaston kiellettyjen kirjojen kalenterista tai vaikkapa YouTubesta löytyvästä The Joulukalenterista. Kuvaideoita saa, kun tekee kuvahaun esimerkiksi sanoilla kielletyt kirjat tai banned books.

7. KIELLETTYJEN KIRJOJEN VIDEOLUENTAA

Lukekaa videolle otteita kielletyistä kirjoista. Videon voi liittää osaksi näyttelykokonaisuutta.

8. SANANVAPAUDEN JUHLA

Miettikää, miten varsinaista päivää voisi juhlia ja miten sananvapauden teema liittyy juuri nyky-Suomeen. Jos päädytte pitämään puheita, katsokaa vinkkejä kohdasta PUHU. Villimpiin ideoihin voi hakea inspiraatiota esimerkiksi katsomalla, miten kiellettyjen kirjojen viikkoa on vietetty USA:ssa (hae sanoilla Naked ladies reading banned books). Mikä voisi olla meillä huomionarvoista?

9. KIELLETTYJEN KIRJOJEN KERHO

Käynnistäkää kirjapiiri, jossa luettavana on nimenomaan kiellettyjä kirjoja. Valitkaa luettavanne ja perustelkaa, miksi juuri nämä teokset ovat omalla listallanne. Perustakaa kirjakerhollenne oma blogi ja sopikaa alustuksista, joita muut osallistujat kommentoivat. Ilmaisia blogeja voi tehdä esimerkiksi osoitteissa wordpress.com ja blogger.com. Jos koulussanne on mahdollista suorittaa lukudiplomi, neuvotelkaa opettajanne kanssa, onko nämä teokset mahdollista sisällyttää siihen.

10. KAIKILLE YHTEINEN INTERNET?

Google tarjoaa erilaisen järjestyksen haetusta termistä muun muassa sen mukaan, miten paljon sivuja on haettu (suosituimmuusjärjestys), mikä on oma hakuhistoriasi ja missä verkossa konetta käytät (esim. viranomaisten verkossa tai kotiverkossa eri maissa). Tee yhteistyötä ulkomailla asuvien ystäviesi kanssa. Valitkaa Googlen hakukenttään kirjoitettava yhteinen hakusana, esimerkisi Finland, Tiananmen tai nazi, ja katsokaa, millaisia tuloksia saatte.
Tehkää havainnoistanne vertaileva esitys, vaikkapa posteri tai powerpoint.

 

11. NÄYTELMÄ TUNNETUN KIELLETYN KIRJAN SENSUURIVAATIMUKSISTA

Hakekaa ALA´s top 10 most frequently challenged books ja valmistelkaa näytelmä, jossa valitsemaanne kirjaa vaaditaan sensuroitavaksi esimerkiksi koulukirjastossa tai kunnan kirjastossa. Tuokaa dialogissa esille, millä perusteilla kirja pitäisi sensuroida ja miten sensuurivaatimuksilta puolustaudutaan.

12. PROVOSOIDEN HYVÄN ASIAN PUOLESTA

Tarkastele, millä keinoin ja minkä asioitten puolesta toimitaan seuraavissa videopätkissä ja kuvissa. Millainen väkivallaton provokaatio ja minkä puolesta olisi mielestänne Suomessa tarpeellinen? Osallistuisitko itse? Voit lähteä miettimään asiaa tabujen rikkomisen kautta.